KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ | Vidar Kristensen - Pål Røkenes PRISER | Kiropraktorklinikken Tromsø

PRISER

EGENANDELER fra 1. juli 2023:

  • Førstegangskonsultasjon/undersøkelse/behandling – Kr 760
  • Konsultasjon/behandling – Kr 470
  • Ny førstegangskonsultasjon/undersøkelse/behandling
    etter ett år eller lengre siden siste konsultasjon/behandling – Kr 620

EGENANDELER STUDENT:

Rabattene fratrekkes ved betaling ved framvisning av gyldig studentbevis fra utdanningsinstitusjon.

  • Førstegangskonsultasjon/undersøkelse/behandling – Kr 570
  • Konsultasjon/behandling – Kr 410
  • Ny førstegangskonsultasjon/undersøkelse/behandling
    etter ett år eller lengre siden siste konsultasjon/behandling – Kr 500

AVBESTILLING AV TIME:

Avbestilling av time må skje senest siste hverdag før avtalt time. Avbestilling senere eller avtale som det ikke møtes til belastes full pris.

 

TRYGDEREFUSJONER – DEKNING AV UTGIFTER

Det gis trygderefusjon for undersøkelse og behandling uavhengig av om du er henvist av lege eller tar direkte kontakt med kiropraktor. Refusjonssatsene er 46 kroner per behandling og 107 kroner ved undersøkelse/behandlingsstart. Kiropraktorer har avtale med trygdekontoret slik at refusjonsbeløpet blir trukket direkte fra kiropraktorens takster. Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes etter nærmere regler.

Utgifter dekkes til røntgenundersøkelser, CT og MR som kiropraktoren rekvirerer til et offentlig sykehus eller et godkjent røntgeninstitutt. Dette gjelder også for pasienter som ikke er henvist fra lege.

 

FORSIKRING

Vi har avtale med de fleste forsikringsselskaper.  Ta kontakt med din helseforsikring og hør om du kan få dekket behandling hos oss.

 

KIROPRAKTORKLINIKKEN   TROMSØ

VIDAR KRISTENSEN   |   PÅL RØKENES

VEITASENTERET   ●   POST@KIROPRAKTORTROMSO.NO   ●   776 66 700

MAG DESIGN 2015  ©  KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ