KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ | Vidar Kristensen - Pål Røkenes KIROPRAKTIKK | Kiropraktorklinikken Tromsø

KIROPRAKTIKK

Kiropraktorer er offentlig godkjente og har 5 års universitetsutdannelse etterfulgt av 1 års turnustjeneste.

Gjennom årene har kiropraktikken utviklet seg i takt med tiden til en moderne kunnskapsbasert helseprofesjon med muskel-skjelettlidelser som hovedvirkeområde. Parallelt har kiropraktikk i stadig økende grad blitt integrert i det etablerte helsevesen generelt og på områdene forskning og utdanning.

OFFENTLIG GODKJENNING (autorisasjon) av kiropraktorer ble vedtatt av Stortinget i 1988 og kiropraktor er en beskyttet tittel med status som primærkontakt med selvstendig behandler- og diagnoseansvar innen sitt virkeområde på linje med leger, tannleger og psykologer innen sine respektive fagområder.

Som autorisert helsepersonell inngår kiropraktorer i et forpliktende samarbeid med helsevesenet forøvrig.

Fra 1. januar 2006 oppheves kravet om legehenvisning for trygderefusjon ved kiropraktortjenester og kiropraktorens rettigheter er utvidet til å sykemelde pasienten i inntil 12 uker, henvise til spesialist og fysioterapeut. Kiropraktorer kan også rekvirere vanlig røntgen, CT, og MR-undersøkelse.

De fleste norske kiropraktorer er i privat praksis i førstelinjetjenesten. Mange velger å samarbeide tverrfaglig med annet helsepersonell og inngår kontorfellesskap med fysioterapeuter, leger, spesialister og annet helsepersonell.

I annenlinjetjenesten har nå flere av landets sykehus ansatt kiropraktorer ved sine ryggpoliklinikker.

Kiropraktoren er din nerve-muskel-skjelett-ekspert og er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem.

KIROPRAKTORKLINIKKEN   TROMSØ

VIDAR KRISTENSEN   |   PÅL RØKENES

VEITASENTERET   ●   POST@KIROPRAKTORTROMSO.NO   ●   776 66 700

MAG DESIGN 2015  ©  KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ