KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ | Vidar Kristensen - Pål Røkenes OM OSS | Kiropraktorklinikken Tromsø

KIROPRAKTORKLINIKKEN i Tromsø ble etablert av Øivind Stokke 20. april 1970. Klinikken var den første og eneste nord for Bodø og i vår del av landet ble begrepet kiropraktikk synonymt med Øivind Stokke. I ettertid er flere kiropraktorer knyttet til praksisen.

Mange kjenner oss fra Havnebygget hvor vi holdt til i mange år. I april 2002 flyttet vi inn i Veitasenteret midt i sentrum ved Stortorget.  Klinikken er knyttet opp mot Norsk Helsenett (NHN) som bl.a. gjør at vi kan rekvirere røntgen direkte fra datamaskinene og også få røntgensvarene online. Vi har samarbeid med Curato MR Senter og UNN.

Vår hovedinngang er i Grønnegata vis á vis Nordlys. Her finner du HEIS rett innenfor inngangsdøren. Hovedinngangen til senteret er i Storgata 102 (ved Stortorget). Benytt den inngangen som passer deg best og ta heis eller trapp opp til oss i 6. etasje!

PARKERING finnes bl.a. i parkeringstunnelen som har gjennomgang direkte til senteret.

VIDAR KRISTENSEN

VIDAR KRISTENSEN

KIROPRAKTOR

Uteksaminert som kiropraktor i 1991 fra Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England. Vidar er medeier i Kiropraktorklinikken Tromsø og har praktisert ved klinikken siden 1993.

Han er den med lengst erfaring av samtlige kiropraktorer som praktiserer i Tromsø og omegn.

PÅL RØKENES

PÅL RØKENES

KIROPRAKTOR

Uteksaminert i 1995. Mastergrad i kiropraktikk fra Palmer College of Chiropractic West, San Jose, USA. Pål er medeier i Kiropraktorklinikken Tromsø og har praktisert ved klinikken siden 1996.

Han har tilleggsutdanning i ekstremitetsbehandling (C.C.E.P) og tørrnålsbehandling (IMS/Dryneedling).

JORUNN B. JAKOBSEN

JORUNN B. JAKOBSEN

SEKRETÆR

Jorunn har jobbet ved klinikken siden 2000 og kjenner dermed klinikken meget godt. Hun har også tidligere erfaring fra sekretær-/administrasjon gjennom flere år.

K I R O P R A K T O R K L I N I K K E N   T R O M S Ø
V I D A R   K R I S T E N S E N   |   P Å L   R Ø K E N E S

V E I T A S E N T E R E T   |  7 7 6 6 6 7 0 0   |   P O S T @ K I R O P R A K T O R T R O M S O . N O

MAG DESIGN 2015  ©  KIROPRAKTORKLINIKKEN TROMSØ